Τα διαγωνίσματα--
 
Α' Λυκείου Β' Λυκείου Γ' Λυκείου

 

Α΄ Λυκείου
   

Β΄ Λυκείου
  Θετική Κατεύθυνση
  Θεωρητική Κατεύθυνση
  Τεχνολογική Κατεύθυνση
   
Γ΄ Λυκείου
  Θετική Κατεύθυνση
  Θεωρητική Κατεύθυνση
  Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής)
  Τεχνολογική Κατεύθυνση (Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών)