Επαγγελματικός προσανατολισμός--
 

Οι παρακάτω Οδηγοί Επαγγελμάτων ελήφθησαν από την ιστοσελίδα του
Γραφείου Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Για να κατεβάσετε τα αρχεία: Δεξί κλικ - Αποθήκευση προορισμού ως.../Save target as...

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΔΗΓΟΣ
 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός PDF
 Γεωλόγος PDF
 Γεωπόνος PDF
 Δασολόγος PDF
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ PDF
 Κτηνίατρος PDF
 Μαθηματικός PDF
 Μηχανολόγος Μηχανικός PDF
 Οδοντίατρος PDF
 Πολιτικός Μηχανικός PDF
 Φαρμακοποιός PDF
 Φυσικός PDF
 Χημικός PDF