Το φροντιστήριo--
 
Προφίλ Φωτογραφίες Λογότυπος
 
Fractals
       
Fractal 1 Fractal 2, Generalized Julia Set Fractal 3, Mandelbrot Set Fractal 4, Mandelbrot Set
 
Fractal 5, Mandelbrot Set Fractal 6, 3D Phoenix Spiral, Medusa Fractal 7, Symmetric Strange Attractor Fractal 8, Animated Attractor