Το φροντιστήριo--
 
Προφίλ Φωτογραφίες Λογότυπος

 

Αναβαθμός (ο) (ουσιαστικό)
 • Σκαλοπάτι.
 • Στην αρχαία αρχιτεκτονική, αναβαθμός είναι καθεμιά από τις τρεις ή τέσσερεις πλατιές βαθμίδες της κλίμακας που περιέβαλλε τους αρχαίους ναούς ή βωμούς.
 • Στα αρχαία θέατρα, αναβαθμός είναι καθεμιά από τις κλιμακωτά τοποθετημένες σειρές καθισμάτων.
 • Αναβαθμοί (στον πληθυντικό) είναι αντιφωνικά τροπάρια που ψάλλονται τις Κυριακές και τις γιορτές κατά τον όρθρο.
Ναός Ομονοίας, Ακράγαντας, Σικελία
 
Ελκυστής (ο) (ουσιαστικό)
 • Η έννοια του ελκυστή (attractor) σχετίζεται με τη θεωρία του χάους.
 • Είναι η κατάσταση στην οποία καταλήγει ένα δυναμικό σύστημα.
 • Δυναμικά συστήματα ονομάζονται σύνολα σωμάτων που οι κινήσεις τους διέπονται από ορισμένους φυσικούς νόμους, π.χ. το νόμο της βαρύτητας, τους νόμους των ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων, ή άλλους νόμους που καθορίζονται από τις εξισώσεις κίνησης.
 • Τα δυναμικά συστήματα είναι δυνατόν να διαιρεθούν σε συντηρητικά συστήματα και σε συστήματα με απώλειες.
 • Στα συντηρητικά συστήματα η ολική ενέργεια κάθε σώματος διατηρείται. Τα συντηρητικά συστήματα δεν έχουν ελκυστές.
 • Στα συστήματα με απώλειες η ενέργεια χάνεται βαθμηδόν. Συνέπεια αυτού είναι τα συστήματα αυτά να έχουν ελκυστές.
 • Μία απλούστατη μορφή ελκυστή είναι ο «σημειακός ελκυστής», δηλαδή ένα σημείο στο όποιο καταλήγει κάθε κινούμενο σώμα όταν χάσει την ενέργειά του. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ένα εκκρεμές που χάνει ενέργεια λόγω τριβών. Τελικά το εκκρεμές σταματά.
 • Ένα δεύτερο είδος ελκυστή είναι ένας «οριακός κύκλος» δηλαδή μία γραμμή.
 • Τέλος μία ιδιάζουσα μορφή ελκυστή είναι ο «παράξενος ελκυστής», ο οποίος αποτελείται από άπειρες οριακές γραμμές. Ο ελκυστής είναι φράκταλ (fractal), δηλαδή έχει παρόμοια δομή σε ολοένα μικρότερες κλίμακες και η κίνηση από την μία γραμμή στην άλλη δεν σταματά ποτέ.
 • Το σήμα του φροντιστηρίου Αναβαθμός (δεξιά) είναι ένας «παράξενος ελκυστής», ο οποίος απεικονίζει τη μεταβολή ενός πληθυσμού εντόμων που εκκολάπτεται την άνοιξη και πεθαίνει το φθινόπωρο αφού γεννήσει τα αυγά του.
 • Το σχήμα αυτό δείχνει τα αποτελέσματα δεκάδων χιλιάδων υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν από τους Mario Markus και Benno Hess στο Ινστιτούτο Φυσιολογίας της Διατροφής Max Planck στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας.

...διάφορα fractals

Ελκυστής